گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست

1400/12/28 0:0
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست

  عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در خصوص کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره دارد
  در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹,۰۶۷ میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اما علیرغم پیگیری های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و در مجموع تا آبان ماه سال جاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده اند.
مصرف نشدن بیش از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذرامسال موجب تحقق نیافتن اهداف مقنن شده است.


تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >